Login ECR với AWS CLI V1

Hi Vtitans,
Mình vừa build xong một thứ rất kinh nên phải blog ngay cho nóng!
Hi đùa thôi, mình vừa push được cái Hellow image lên ECR ^^

Đây vốn là chuyện rất nhỏ, sau khi tạo xong repo thì AWS đã có một cái button [View push commands] chỉ dẫn tận tình các bước để push image, như sau:

Mình làm theo và ... fail ngay từ bước đầu tiên! Nếu bạn đang dùng CLI version 1 thì cũng sẽ fail giống mình nhé. Vì cái lệnh này chỉ V2 mới có: aws ecr get-login-password
Hừm, nếu rảnh thì mình sẽ từ từ upgrade lên V2, nhưng hiện giờ không rảnh thì sao, mình còn bận build một thứ rất kinh gây ấn tượng với các em xinh.
Vậy là, nhìn lại thì V1 có lệnh get-login. Lệnh này không output ra password để truyền vào docker login --password-stdin, thay vì vậy nó output ra nguyên một câu lệnh docker, câu lệnh này đến lượt nó cũng fail.

Chả sao, mình làm như sau:

  1. Ghi lệnh ra file: aws ecr get-login >ecr_login.sh
  2. Sửa file trên bỏ cái -e none option đi
  3. Hú lên nào: chmod +x ecr_login.sh; ./ecr_login.sh

Xong rồi, giờ thì chờ bạn ấy push lên còn mình tranh thủ blog đây. Viblo cũng không build trong 1 ngày, phải không?

Thân, from Châu D9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *