Mẹo trigger auto scale in để test ASG/ECS (AWS)

Hi Vtitans!

Số là sau khi đã configure và deploy app vào ECS, team mình muốn test nó có auto scale in thật không, để kiểm tra các cài đặt đã đúng chưa và quan sát độ trễ. Mình tranh thủ note lại 2 phương pháp để các bạn có nhu cầu tương tự thì tham khảo nhé.

Trick 1 - Spam HTTP requests

Tuỳ theo bạn có sẵn cái gì thì dùng cái ấy cho nhanh, đều là bắn thật nhiều HTTP request vào con load balancer thôi. Chỉ cần bạn hiểu HTTP sơ sơ chứ tool thì sẵn lắm:

  1. Dùng ApacheBench, cái này là lệnh ab có sẵn trong Mac hoặc có thể cài cái roẹt trên Linux. Liếc qua các option -n -c -t của nó bạn nhé.
  2. Viết một shell script đơn giản với vòng for chứa câu lệnh curl blah blah &
  3. Nếu có sẵn test case viết trong JMeter, Newman hay K6 (và lại đang ngồi trên test machine) thì bắn luôn đừng ngại ngần.

Trick 2 - Tăng CPU Utilization

Bạn đang ngự trên server node và muốn làm cho CPU bận rộn đến một ngưỡng nào đấy, có nhiều chiêu trò để làm việc này. Nếu bạn chưa quen thuộc với Linux thì stress là câu lệnh dành cho bạn. Bạn có thể tham khảo post này: https://superuser.com/questions/443406/how-can-i-produce-high-cpu-load-on-a-linux-server
Nhớ là cần biết cách tìm và kill tiến trình trong Linux trước khi chạy nha!

Thân, from Châu D9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *